Những điều gì thay đổi trong Incoterms 2020?

incoterms-2020

Những điều gì thay đổi trong Incoterms 2020?

Ngoài những thay đổi về các điều kiện thương mại quốc tế, trong Incoterms 2020 còn làm đơn giản hóa các quy tắc, loại bỏ những từ ngữ và cụm từ khó hiểu.

Để những quốc gia không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính vẫn có thể dễ dàng hiểu đúng các điều kiện Incoterms.

Vậy thực tế Incoterms 2020 có những điểm thay đổi nào? Bài viết này sẽ giúp bạn có thật đầy đủ những thông tin liên quan đến vấn đề này.

incoterms-2020
incoterms-2020

1. Loại bỏ EXW, DDP và FAS:

Lý do khiến EXW, DDP và FAS bị loại bỏ khỏi Incoterms 2020 cụ thể như sau:

EXW (Ex works – Giao tại xưởng) được sử dụng cho các công ty có ít kinh nghiệm về xuất khẩu.

DDP (Delivered Duty Paid – Giao đã nộp thuế) được sử dụng cho các loại hàng hóa như hàng mẫu hoặc phụ tùng thường được gửi qua các công ty chuyển phát nhanh đến địa chỉ người mua.

EXW và DDP chủ yếu được sử dụng trong thương mại nội địa.

Trong một số trường hợp sử dụng, EXW và DDP có sự mâu thuẫn với Bộ luật Hải quan mới của EU.

FAS (Free Alongside Ship – Giao dọc mạn tàu) ít được áp dụng vào thực tế vì FAS có một vài điểm tương đồng với FCA (Free Carrier – Giao cho người chuyên chở) thường được sử dụng khi hàng hóa được giao tại cảng đi ở nước của nhà xuất khẩu. Với FCA, nhà xuất khẩu hoàn toàn có thể giao hàng tại bến cảng như khi sử dụng FAS (do bến tàu là một phần của bến cảng hàng hải).

Khi sử dụng FAS, trong trường hợp tàu đến trễ thì hàng hóa giao cho người mua phải nằm chờ tại bến tàu trong vài ngày. Ngược lại, nếu tàu đến sớm thì người bán lại không kịp sắp xếp hàng hóa.

2. Tách DDP thành hai điều kiện mới:

Trong Incoterms 2020, DDP sẽ không còn tồn tại. Tuy nhiên, nó không biến mất hoàn toàn mà bị tách thành 2 điều kiện mới là:

DTP (Delivered at Terminal Paid – Giao tại ga đến đã thông quan).

DPP (Delivered at Place Paid – Giao tại nơi đến đã thông quan).

Đối với DDP, người bán phải nộp thuế hải quan tại nơi đến, bất kể hàng hóa được giao đến nơi đâu. Với DTP, người bán phải chịu trách nhiệm tất cả các chi phí liên quan đến vận tải bao gồm thuế hải quan khi hàng được giao đến ga (cảng biển, cảng hàng không, trung tâm vận tải,…) tại nơi đến.

Còn đối với DPP, ngườ bán chịu trách nhiệm tất cả các chi phí liên quan đến vận tải bao gồm thuế hải quan khi hàng hóa được giao đến bất kỳ địa điểm nào khác không phải là ga vận tải.

3. Mở rộng điều kiện FCA:

Trong Incoterms 2020, FCA sẽ được mở rộng thành hai điều kiện: cho đường bộ và cho đường biển. Hiện nay, có khoảng 40% giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện sử dụng điều khoản FCA.Vì FCA linh hoạt về nơi giao hàng (có thể là địa chỉ của người bán, nhà kho, cảng biển hay cảng hàng không,…).

Ngoài ra, FCA còn có thể áp dụng đối với tất cả các phương thức vận tải, đặc biệt là rất phù hợp với vận tải đa phương thức.

4. Thay đổi điều kiện FOB và CIF:

Hiện nay, FOB và CIF là hai điều kiện được sử dụng phổ biến nhất. Trong Incoterms 2020, Ủy ban soạn thảo dự định sửa đổi điều kiện FOB và CIF để có thể sử dụng cho hàng container.

5. Bổ sung điều khoản CNI:

CNI – Cost and Insurance (tiền hàng và bảo hiểm) được tạo ra trong Incoterms 2020 nhằm lấp đi khoảng trống giữa FCA và CFR/ CIF. CNI không bao gồm chi phí bảo hiểm quốc tế do người bán chịu như FCA.

Và không bao gồm cước phí vận chuyển như CFR/CIF. CNI sẽ là điều kiện “arrival incoterms”, tức là các rủi ro và trách nhiệm được chuyển giao từ người bán sang người mua tại cảng đi. Điều kiện mới này cho phép người bán chịu trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa, trong khi người mua chịu rủi ro vận chuyển.

Những thay đổi khác trong Incoterms 2020:

Ngoài những thay đổi cụ thể như trên, Incoterms 2020 sẽ đưa vào một số nội dung về:

An ninh giao thông.

Các quy định về bảo hiểm vận tải.

Mối quan hệ giữa Incoterms và Hợp đồng mua bán quốc tế.

Incoterms 2020 sẽ được đơn giản hóa và thực tế hơn. Mục đích chính của Incoterms 2020 là đơn giản hóa, vì vậy mà Incoterms 2020 sẽ được soạn thảo với các thuật ngữ đơn giản hơn được minh họa bằng các ví dụ nhằm làm rõ các điều khoản.

Tổng hợp từ các tài liệu:

– Olegario Llamazares: Incoterms 2020: Main Changes – GLOBAL NEGOTIATOR

– What changes to expect for Incoterms 2020.

Điều kiện Thương mại Quốc tế 2020 – gọi tắt là Incoterms 2020 do phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) soạn thảo và sửa đổi.

Ngoài những thay đổi về các điều kiện thương mại quốc tế, trong Incoterms 2020 còn làm đơn giản hóa các quy tắc, loại bỏ những từ ngữ và cụm từ khó hiểu.

Để những quốc gia không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính vẫn có thể dễ dàng hiểu đúng các điều kiện Incoterms.

Vậy thực tế Incoterms 2020 có những điểm thay đổi nào? Bài viết này sẽ giúp bạn có thật đầy đủ những thông tin liên quan đến vấn đề này.

1. Loại bỏ EXW, DDP và FAS:

Lý do khiến EXW, DDP và FAS bị loại bỏ khỏi Incoterms 2020 cụ thể như sau:

EXW (Ex works – Giao tại xưởng) được sử dụng cho các công ty có ít kinh nghiệm về xuất khẩu.

DDP (Delivered Duty Paid – Giao đã nộp thuế) được sử dụng cho các loại hàng hóa như hàng mẫu hoặc phụ tùng thường được gửi qua các công ty chuyển phát nhanh đến địa chỉ người mua.

EXW và DDP chủ yếu được sử dụng trong thương mại nội địa.

Trong một số trường hợp sử dụng, EXW và DDP có sự mâu thuẫn với Bộ luật Hải quan mới của EU.

FAS (Free Alongside Ship – Giao dọc mạn tàu) ít được áp dụng vào thực tế vì FAS có một vài điểm tương đồng với FCA (Free Carrier – Giao cho người chuyên chở) thường được sử dụng khi hàng hóa được giao tại cảng đi ở nước của nhà xuất khẩu. Với FCA, nhà xuất khẩu hoàn toàn có thể giao hàng tại bến cảng như khi sử dụng FAS (do bến tàu là một phần của bến cảng hàng hải).

Khi sử dụng FAS, trong trường hợp tàu đến trễ thì hàng hóa giao cho người mua phải nằm chờ tại bến tàu trong vài ngày. Ngược lại, nếu tàu đến sớm thì người bán lại không kịp sắp xếp hàng hóa.

2. Tách DDP thành hai điều kiện mới:

Trong Incoterms 2020, DDP sẽ không còn tồn tại. Tuy nhiên, nó không biến mất hoàn toàn mà bị tách thành 2 điều kiện mới là:

DTP (Delivered at Terminal Paid – Giao tại ga đến đã thông quan).

DPP (Delivered at Place Paid – Giao tại nơi đến đã thông quan).

Đối với DDP, người bán phải nộp thuế hải quan tại nơi đến, bất kể hàng hóa được giao đến nơi đâu. Với DTP, người bán phải chịu trách nhiệm tất cả các chi phí liên quan đến vận tải bao gồm thuế hải quan khi hàng được giao đến ga (cảng biển, cảng hàng không, trung tâm vận tải,…) tại nơi đến.

Còn đối với DPP, ngườ bán chịu trách nhiệm tất cả các chi phí liên quan đến vận tải bao gồm thuế hải quan khi hàng hóa được giao đến bất kỳ địa điểm nào khác không phải là ga vận tải.

3. Mở rộng điều kiện FCA:

Trong Incoterms 2020, FCA sẽ được mở rộng thành hai điều kiện: cho đường bộ và cho đường biển. Hiện nay, có khoảng 40% giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện sử dụng điều khoản FCA.Vì FCA linh hoạt về nơi giao hàng (có thể là địa chỉ của người bán, nhà kho, cảng biển hay cảng hàng không,…).

Ngoài ra, FCA còn có thể áp dụng đối với tất cả các phương thức vận tải, đặc biệt là rất phù hợp với vận tải đa phương thức.

4. Thay đổi điều kiện FOB và CIF:

Hiện nay, FOB và CIF là hai điều kiện được sử dụng phổ biến nhất. Trong Incoterms 2020, Ủy ban soạn thảo dự định sửa đổi điều kiện FOB và CIF để có thể sử dụng cho hàng container.

5. Bổ sung điều khoản CNI:

CNI – Cost and Insurance (tiền hàng và bảo hiểm) được tạo ra trong Incoterms 2020 nhằm lấp đi khoảng trống giữa FCA và CFR/ CIF. CNI không bao gồm chi phí bảo hiểm quốc tế do người bán chịu như FCA.

Và không bao gồm cước phí vận chuyển như CFR/CIF. CNI sẽ là điều kiện “arrival incoterms”, tức là các rủi ro và trách nhiệm được chuyển giao từ người bán sang người mua tại cảng đi. Điều kiện mới này cho phép người bán chịu trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa, trong khi người mua chịu rủi ro vận chuyển.

Những thay đổi khác trong Incoterms 2020:

Ngoài những thay đổi cụ thể như trên, Incoterms 2020 sẽ đưa vào một số nội dung về

An ninh giao thông.

Các quy định về bảo hiểm vận tải.

Mối quan hệ giữa Incoterms và Hợp đồng mua bán quốc tế.

Incoterms 2020 sẽ được đơn giản hóa và thực tế hơn. Mục đích chính của Incoterms 2020 là đơn giản hóa, vì vậy mà Incoterms 2020 sẽ được soạn thảo với các thuật ngữ đơn giản hơn được minh họa bằng các ví dụ nhằm làm rõ các điều khoản.

Tổng hợp từ các tài liệu:

– Olegario Llamazares: Incoterms 2020: Main Changes – GLOBAL NEGOTIATOR

– What changes to expect for Incoterms 2020.

 

4.7/5 - (1500 bình chọn)